NPK Prosilic

npk-prosilic

NPK PROSILIC je kapalné hnojivo obsahující dusík (min. 4,5 hmot. %), fosfor (min. 4,5 hmot. %), draslík (min. 12,3 hmot. %) a křemík (min. 12,0 hmot. %). Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů rostlin. Je ve velkém množství zastoupen v půdě, většinou se však jedná o nerozpustnou formu, kterou rostliny nedokážou vstřebávat. Díky kapalnému hnojivu NPK PROSILIC máte možnost využít jedinečných vlastností křemíku pro Vaše rostliny.

 

Velikost balení: 20 l

NPK PROSILIC je hnojivo ES, které kromě základních živin (více než 20 % NPK) obsahuje i významné množství křemíku v dobře asimilovatelné formě pro rostliny.

V půdě je křemík ve velké míře obsažen pro rostliny v nepřijatelné formě. Křemík patří k základním stavebním kamenům pletiv - způsobuje větší pevnost pletiv, omezuje poléhání zvláště u obilovin a snižuje průnik patogenů - jedná se hlavně o padlí. Rostliny zásobené křemíkem lépe hospodaří s vodou - nedochází v době přísušku k nadměrné transpiraci.

Křemík dále přiznivě ovlivňuje:

  • počet odnoží,
  • odolnost proti mrazu,
  • transport a příjem kyslíku kořenovým systémem rostlin,
  • příjem makro a mikroživin a fotosyntézu,
  • opylení rostlin,
  • vyšší toleranci rostlin na extrémy v zásobování manganem a železem
  • vyšší toleranci proti toxickým prvkům, například sodíku.
PlodinaDávka vody 100 lt/haDávka vody 200 lt/ha
Obiloviny 0,4 0,8
Řepka 0,4 0,8
Brambory 0,4 0,8
Ostatní plodiny 0,4 0,8

 

Na listovou aplikaci postřikem se hnojivo NPK PROSILIC doporučuje aplikovat v dávce 0,4 l/ha v množství vody 100 litrů nebo v dávce 0,8 l/ha v množství vody 200 litrů.

NPK PROSILIC je zásadité reakce, není jej možné mísit s přípravky typu DAM. Nelze jej používat obecně v kysele reagujících směsích - při přípravě tank-mix směsi hnojiva NPK PROSILIC a jiných hnojiv, jejichž pH je nižší jak 9.

Přípravek je možné mísit s fungicidy, insekticidy, s přípravky Altron Silver NEW a SN Prosulfan. Při přípravě tank-mix směsí hnojiva NPK PROSILIC a jiných hnojiv, případně přípravků na ochranu rostlin je potřeba udělat zkoušku mísitelnosti jednotlivých složek tank-mixu.